Padelcompetitie in 2021!

Triple Double Competitie
Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB besloten de start van Triple Double competitie voorlopig uit te stellen van april tot begin juni.

Op 8 maart staat een nieuwe persconferentie van het kabinet gepland. Dan bekijkt de KNLTB de situatie, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw.
Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie zal de KNLTB een besluit nemen over de daadwerkelijke start van de competitie begin mei.
Mocht een start begin mei door de dan geldende maatregelen toch nog niet mogelijk zijn, dan is er nog een week uitloop naar start in de 2e week van mei of kan gekozen worden voor een aangepaste vorm van competitie met bijvoorbeeld minder speeldagen. 

Inschrijven
Tot op heden hebben zich 11 teams ingeschreven.
Het is nog mogelijk om je op te geven voor de voorjaarscompetitie bij Roel van Randtwijk , e-mailadres  VCLP@LTC Groeneveen.nl. tot uiterlijk 11 maart 2021.

Voor zowel de deelname aan de Triple Double Competitie als de voorjaarscompetitie vragen we per team een bijdrage van € 55,00.