Introducés

Ticket

Leden kunnen tijdens het seizoen 3x een “niet lid van de Groeneveen Tennis & Padel” introduceren tegen het voor dat jaar geldende tarief.
Betaling vind vooraf plaats. Het lid is verantwoordelijk voor zijn/haar introducé('s)...

Introducé Tennis
Je ontvangt een introducé-pas of tijdelijke pas waarmee op het digitale afhangbord kan worden afgehangen. Deze pas na afloop graag weer afgegeven aan de bar.

Wanneer de introducé besluit lid te worden van de Groeneveen Tennis & Padel zullen de gemaakte introducékosten in mindering worden gebracht op zijn/haar contributiebedrag. Hij/zij moet hiervoor wel de introducékaart tonen.

Een introducé heeft alleen speelrecht op de afgesproken tijd en is verder gehouden aan dezelfde rechten en plichten van de spelers van Groeneveen Tennis & Padel.

Voor padel
Een introducé meenemen is alleen toegestaan op doordeweekse dagen tot 18:00 uur en in de weekenden.

Stuur een e-mail naar padel@ltcgroeneveen.nl en geef daarin de namen op van de leden en de introducé('s) alsmede de gewenste datum en tijd. Je krijgt dan een bevestigingsmail. Afrekenen kan in het clubhuis.

Reglementen & Statuten Overzicht