Tarieven 2024

Ons park beschikt over 17 banen, allen met duurzame ledverlichting!

Waarvan 6 hybride gravelbanen (all weather) en 4 gewone gravelbanen. Er kan het hele jaar elke dag tot 's avonds 23:00 uur getennist worden. Daarnaast beschikken we over 7 hypermoderne padelkooien. Verder hebben we een mooi clubhuis met de bar en keuken in eigen beheer.

Van alle 18+ leden wordt gevraagd om hun steentje bij te dragen door minimaal 8 uur verenigingswerk te doen per jaar. Het innen van de contributie gebeurt bij Groeneveen Tennis & Padel via automatische incasso.

  Prijzen
Jaarcontributie combi tennis en padel        € 175,00
Jaarcontributie padel € 165,00
   
Jong volwassenen 18-24  
Jaarcontributie tennis en padel        € 125,00
   
Jeugd t/m 17 jaar:  
Contributie KNLTB        €   23,00 
Jeugdlessen*        € 217,00

* Het lesgeld voor de lessen van de jeugd wordt geïncasserd door de Tennis of padelscholen. 
    
mogelijkheid tot bijkopen van extra lessen