De club en alcoholgebruik

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe alcohol wet. Dit houdt in dat er geen alcohol verkocht mag worden , aan personen onder de 18 jaar, en is het ook verboden om aan personen boven de 18 jaar te verkopen die het bijv. voor iemand onder de 18 jaar wil halen...

Lees meer

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

De I.V.A is ontwikkeld door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie in opdracht van het NOC*NSF en wordt aanbevolen voor vrijwilligers van o.a. sportverenigingen.

Voor ieder lid die bardienst draait moet er een I.V.A.-certificaat (Certificaat instructie Verantwoord Alcohol schenken) zijn, wat bij controle getoond kan worden. Is dit niet aanwezig, dan kunnen we hiervoor een boete krijgen. De kantinecommissie vraagt iedereen die het I.V.A.-certificaat nog niet heeft dit zo spoedig mogelijk te behalen.

Dit kan heel eenvoudig door naar deze link te gaan: http://www.nocnsf.nl/iva

Lees op deze pagina de tabbladen zorgvuldig door en doe te test. Mocht u een foutief antwoord gekozen hebben, dan kan dit weer aangepast worden. Bij het e-mailadres van de barverantwoordelijke vul je in: kantine@ltcgroeneveen.nl

Na het behalen van de test wordt het certificaat automatisch per e-mail naar uzelf en naar de barverantwoordelijke verstuurd. Deze certificaten worden dan verzameld in een map, die in het clubgebouw aanwezig zal zijn.

Bedankt voor jullie medewerking!!