Reglement Verenigingsdiensten

REGLEMENT VERENIGINGSDIENSTEN

Bij Groeneveen Tennis en Padel worden kantine en park geheel door eigen leden gerund. Hierdoor kunnen de kosten van hapjes en drankjes relatief laag worden gehouden, maar het helpt vooral enorm mee om de club financieel gezond te houden en om onderling sociale contacten te onderhouden...

Dit Reglement Verenigingsdiensten is bedoeld om een en ander in zo goed mogelijke banen te leiden en om mogelijke misverstanden te voorkomen of uit de wereld te helpen.

1.      Vóór 1 december en vóór 1 juli van een inschrijfperiode zal een planning van evenementen, met de daarbij behorende behoefte aan bar- en keukendiensten, moeten zijn ingeleverd bij de  vrijwilligerscommissie. Dit geldt ook voor de planning van park- en tuindiensten. De vrijwilligerscommissie zal dan, aan de hand van deze planning het schema van de bardiensten invullen. Als er geen planning is ingediend voor een evenement zal de organisatie van dat evenement zelf voor barbezetting zorgen.
2.      Alle senior leden draaien minimaal 10 uur verenigingsdienst per jaar. Hiervan zijn uitgezonderd:
         a) leden onder de 18 jaar,
         b) leden voor met medische of andere bijzondere gronden
         c) leden van verdienste en slapende leden en    
         d) leden die hun verenigingsdiensten hebben afgekocht.
3.      Deelnemers aan een vrijdag-, zaterdag- of zondagcompetitie KNLTB schrijven minimaal één keer in op een cateringdienst per competitie tijdens de competitieweekenden. Dit wordt door het competitieteam zelf geregeld tijdens de desbetreffende competitie en indien dit niet gebeurt dient een alternatieve bijdrage betaald te worden zoals vermeld onder punt 11.
4.      De verenigingsdiensten worden ingeschreven via het rooster beschikbaar op de website van Groeneveen Tennis en Padel of via de club-app.
5.      Leden  schrijven zich in december en juli van ieder jaar in voor minimaal 10 uur per jaar (meer mag ook!).  Na inschrijving zijn de betrokken leden zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun verenigingsdiensten. Eén week en één dag van tevoren ontvangt een lid een e-mail met de aankondiging van de ingeschreven verenigingsdienst.
6.      Opzeggen van het lidmaatschap gedurende het lopende verenigingsjaar geeft geen vrijstelling voor de reeds ingeplande verenigingsdiensten.
7.      Wanneer iemand een geplande verenigingsdienst niet kan doen, wordt verwacht dat zelf voor vervanging wordt gezorgd. Dit kan door te ruilen met een ander lid. Het is ook mogelijk iemand van de reservepool te bellen en deze in te schakelen tegen een vergoeding van het aantal uren dienst maal 10 euro per uur, dus 40 euro dan wel 20 euro. Dit wordt vooraf onderling afgehandeld en gaat buiten de vereniging om. In gevallen dat de vereniging wordt gevraagd een invaller te zoeken is dezelfde vergoeding zoals hiervoor beschreven verschuldigd. Eventuele wijzigingen graag minimaal 48 uur van tevoren doorgeven aan vrijwilligers@ltcgroeneveen.nl .
8.      Afkopen van de verenigingsdienst is mogelijk. Kosten voor het afkopen van de verenigingsdiensten bedragen 8,75 euro per uur. Totaal voor een jaar komt dat neer op  87,50 euro. Dit bedrag  moet vóór 1 maart overgemaakt zijn op NL 48 RABO 0350 5216 89 t.n.v. Groeneveen Tennis en Padel onder vermelding van het eigen bondsnummer en ‘afkopen verenigingsdiensten’.
9.      Een verenigingsdienst vervalt alleen indien het park gesloten is (vermelding op de website). In alle andere gevallen heeft het lid altijd verenigingsdienst en dient men tot het einde van de dienst te blijven. De gedraaide diensten worden in het systeem verwerkt en leden, die verstek hebben laten gaan, krijgen een mail met een instructie voor betaling van de alternatieve bijdrage in geld (zie punt 11).
10.   Inschrijven voor extra verenigingsdiensten is altijd mogelijk en wordt zeer op prijs gesteld. Het dienstdoende lid dient er wel rekening mee te houden dat het ook voor deze diensten zelf         verantwoordelijk is (dus zelf vervanging zoeken bij verhindering) en ook in dit geval dient bij niet verschijnen een alternatieve bijdrage in geld betaald te worden (zie punt 11).
11.   Wanneer een lid of competitieteam verstek laat gaan bij zijn/haar dienst, moeten zij een bijdrage 10 euro per uur betalen. Deze bijdrage wordt per e-mail aangezegd aan het desbetreffende lid of    teamcaptain. Betaling hiervan dient binnen 7 dagen gedaan te worden op rekeningnummer NL 48 RABO 0350 5216 89 t.n.v. Groeneveen Tennis en Padel onder vermelding o.v.v. ‘bijdrage verenigingsdienst (datum-tijd)'. Het herhaaldelijk niet vervullen van de verenigingsdienst, waardoor een beroep op dit punt moeten worden gedaan, kan uiteindelijk leiden tot royement van het desbetreffende lid of geen deelname meer van het desbetreffende competitieteam aan de gewenste competitie.
12.   De ontvangen gelden op de hiervoor genoemde rekening worden gebruikt om de deelnemers van de reservepool te betalen wanneer zij worden ingezet tijdens drukke toernooien en evenementen. Het saldo van deze rekening komt ten goede aan de vereniging.

Downloads: