Huishoudelijk Reglement

LTC  GROENEVEEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT                                                           

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen...

Lees meer

Privacyverklaring (concept)


V
anaf heden vindt je op deze site de privacyverklaring van onze tennisvereniging. Daarin kan je lezen welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonlijke gegevens

Deze verklaring is nog niet helemaal af. Hier en daar moet nog wat worden aangevuld en/of nauwkeuriger geformuleerd. Wij hopen dat onze leden meedenken om de verklaring zo goed mogelijk te maken. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 zal nog over deze verklaring worden gesproken en beslist.

Lees meer

Reglement Verenigingsdiensten

REGLEMENT VERENIGINGSDIENSTEN

Bij LTC Groeneveen wordt de kantine en het park geheel door eigen leden gerund. Hierdoor kunnen de kosten van hapjes en drankjes relatief laag gehouden worden, maar het helpt vooral enorm mee om de club financieel gezond te houden... 

Lees meer

Regeling Introducee's

Regeling introducee's

Leden kunnen tijdens het tennisseizoen 3x een “niet lid van de LTC Groeneveen” introduceren tegen het voor dat jaar geldende tarief.

Lees meer

Bestuursreglement

De sportvereniging dient een bestuursreglement alcohol in sportkantines te hebben ingediend bij aanvraag of aanpassing van de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf. Dit bestuursreglement dient ook in de kantine aanwezig te zijn en bij controle door de VWA getoond kunnen worden.

Lees meer

Afspraken baanbezetting zomerseizoen (juni/juli/augustus)

 Tennis:

 • Iedereen wordt geacht digitaal af te hangen. Dus altijd pasje meenemen. En ook afhangen als (nog) niet alle banen bezet zijn. (Dit is nodig om inzicht te krijgen in de baanbezetting/belasting, en het geeft je speelrecht op de baan).
 • Bij digitaal afhangen geldt voor single 30 min en voor dubbel 40 min speeltijd.
 • De banen waarop TOV (tennisschool) les geeft zijn geblokkeerd in het afhangsysteem. Dit is overlegd en afgesproken met het bestuur.
 • KNLTB-competities en toernooien gaan altijd voor
 • Over tossen; op de momenten dat er tossen is (maandagochtend, woensdagochtend, woensdagavond en vrijdagavond) heeft dat in principe voorrang. Leden en zomerballers die onderling willen spelen en dus niet via de toss worden ingedeeld kunnen bij volledige bezetting van alle banen zich melden bij de tossindeler; deze kan hen eventueel onderling indelen, zodat er in ieder geval 40 min gespeeld kan worden.
 • Zie voor de toss-spelregels;
 • En voor het Zomerballen-Reglement;
 • Zomerballers hebben voor tennis evenveel rechten als jaarleden.

 Padel:

 • Elk lid mag 2 keer per 5 dagen een padelbaan online-reserveren. Als jouw naam bij de opgegeven spelers staat telt dit uiteraard als reservering. (Dus maak geen oneigenlijk gebruik van andere namen, want daardoor loopt dat andere lid tegen de limieten aan).
 • Digitaal afhangen in het clubhuis is ongelimiteerd.
 • Wanneer er online is gereserveerd dient er op de club, ter bevestiging, toch nog digitaal afgehangen te worden (minstens 5 min van te voren).  Zonder deze bevestiging vervalt de reservering.
 • De speelduur op de padelbanen is 60 min.
 • Zomerballers kunnen niet online reserveren, wel digitaal afhangen.
 • TOV heeft maximaal 1 baan ter beschikking voor les geven. De lesuren van TOV worden altijd in het digitale systeem geblokkeerd.
 • Als TOV lesgeeft op een baan wordt de andere baan niet verhuurd.
 • Tijdens de piekuren (maandag-, t/m donderdagavond tussen 19 en 22 uur) moet je met 4 personen afhangen.
 • De KNLTB-competities en toernooien gaan altijd voor.
 • De interne wisselcompetitie heeft, na de KNLTB-wedstrijden, voorrang op de vastgestelde dagen.
 • Padelrackets kunnen voor 2,50 bij de bar worden gehuurd (zowel voor leden als voor niet-leden)

Reglement zomerballers

 • Zomerballers zijn leden die een lidmaatschap aangaan voor de periode van 1 juni t/m 31 augustus.
 • Zomerballers hebben alle rechten die jaarleden ook hebben.
 • Uitzondering is dat Zomerballers de padelbanen niet online kunnen reserveren. (NB Tennisbanen kunnen überhaupt niet online gereserveerd worden).
 • Wel kunnen Zomerballers altijd afhangen via het digitale afhangbord in de kantine
  (Afhangen via het digitale afhangbord betekent dat je naar de club komt en daar afhangt; dan heb je recht op de eerste (padel/tennis)baan die vrijkomt)
 •  Huur van padelrackets kost 2,50 per keer.
 •  Op woensdag- en vrijdagavond is het (tennis)toss-avond. Zomerballers kunnen ook meedoen aan de toss. Bij drukte hebben tossers voorrang. Als je vrij wilt spelen maar alle                 banen zijn bezet door de tossers  kun je je altijd melden bij de tossindeler. Als je je niet wilt mengen met de tossers kun je vragen of de tossindeler jou met jouw tennismaatjes                 indeelt. Dan heb je in ieder geval een baan voor 40 min.
 •  Zomerballers zijn ook lid van de KNLTB en hebben een bondsnummer (neem altijd je pasje mee). Als je nog geen pasje hebt maar wel al hebt ingeschreven kun je bij de bar zgn           “blanco” pasje vragen om mee af te hangen.
 •  Duur van het afhangen; voor tennisdubbel 40 min, voor tennissingel 30 min, voor padel 60 min (padel is altijd dubbel). Als je speeltijd om is mag je meteen weer afhangen.
 •  De tennisbanen moeten na het spelen altijd gesleept worden.
 •  Het park is van maandag t/m vrijdag van 9 uur t/m 23 uur geopend. Zaterdag en zondag is het park eveneens open om 9 uur s ochtends maar sluit meestal om ong 20 uur.
 •  Als er vragen zijn; graag contact met de contactpersoon Zomerballen; Frans Tillemans (F.Tillemans@telfort.nl of stuur een appje naar Frans 06-43470438)

Voor meer informatie over eventueel jaarlidmaatschap en contributievormen kun je contact opnemen met; ledenadministratie@ltcgroeneveen.nl