Huishoudelijk Reglement

LTC  GROENEVEEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT                                                           

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te dragen...

Lees meer

Privacyverklaring (concept)


V
anaf heden vindt je op deze site de privacyverklaring van onze tennisvereniging. Daarin kan je lezen welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonlijke gegevens

Deze verklaring is nog niet helemaal af. Hier en daar moet nog wat worden aangevuld en/of nauwkeuriger geformuleerd. Wij hopen dat onze leden meedenken om de verklaring zo goed mogelijk te maken. In de Algemene Ledenvergadering van maart 2019 zal nog over deze verklaring worden gesproken en beslist.

Lees meer

Reglement Verenigingsdiensten

REGLEMENT VERENIGINGSDIENSTEN

Bij LTC Groeneveen wordt de kantine en het park geheel door eigen leden gerund. Hierdoor kunnen de kosten van hapjes en drankjes relatief laag gehouden worden, maar het helpt vooral enorm mee om de club financieel gezond te houden... 

Lees meer

Regeling Introducee's

Regeling introducee's

Leden kunnen tijdens het tennisseizoen 3x een “niet lid van de LTC Groeneveen” introduceren tegen het voor dat jaar geldende tarief.

Lees meer

Bestuursreglement

De sportvereniging dient een bestuursreglement alcohol in sportkantines te hebben ingediend bij aanvraag of aanpassing van de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf. Dit bestuursreglement dient ook in de kantine aanwezig te zijn en bij controle door de VWA getoond kunnen worden.

Lees meer