Regeling Introducee's

Regeling introducee's

Leden kunnen tijdens het tennisseizoen 3x een “niet lid van de LTC Groeneveen” introduceren tegen het voor dat jaar geldende tarief.

Betaling moet vooraf geschieden in de kantine. Men ontvangt dan een introducé-pasje, waarmee op het digitale afhangbord kan worden afgehangen .Dit introducé-pasje dient na afloop weer te worden afgegeven aan de bar. Het lid is verantwoordelijk voor zijn/haar introducé('s).

Wanneer de introducé besluit lid te worden van de LTC Groeneveen zullen de gemaakte introducékosten in mindering worden gebracht van zijn/haar contributiebedrag. Hij/zij moet hiervoor wel de introducékaart tonen.

Een introducé heeft alleen speelrecht op de afgesproken tijd en is verder gehouden aan dezelfde rechten en plichten van de spelers van de LTC Groeneveen.

Reglementen & Statuten Overzicht