Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Nummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail*
Pasfoto
Let op: Minimaal 300 x 400 pixels
Max. 8 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Tennis Categorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Lessen & Evenementen
KiesLes/EvenementLes/Evenementcode
Vragen
Om je wat beter te leren kennen:
Ben je al eerder lid geweest van een (tennis)vereniging?
Zo ja, welke verenigingen?
Welk beroep heb je in het dagelijks leven?
Opmerking