Bestuursreglement

De sportvereniging dient een bestuursreglement alcohol in sportkantines te hebben ingediend bij aanvraag of aanpassing van de vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf. Dit bestuursreglement dient ook in de kantine aanwezig te zijn en bij controle door de VWA getoond kunnen worden.

zie voor een volledig overzicht van het bestuursreglement  de download.

Downloads:

Reglementen & Statuten Overzicht