Baanreglement

Het tennispark is geopend van 08.30 tot 23.00 uur in de maanden april t/m oktober. Het park is gesloten op 4 mei vanaf 18.00 uur

 Artikel 1.Recht op spelen ontstaat door af  te schrijven in het digitaal afhangbord bij de ingang  van de kantine met een geldige ledenpas (contributie is betaald en pas is niet geblokkeerd)

Artikel 2. Een enkelspel duurt 30 minuten, een dubbelspel 40 minuten voor tennis en 60 minuten voor Padel

Artikel 3. U dient chronologisch af te schrijven, dat wil zeggen op het eerstvolgende tijdstip dat de baan vrij is.

Artikel 4. Gerechtigd tot afschrijven bent u als u:

               a)  Op het moment van afschrijven aanwezig bent.
               b)  U nog niet op een andere baan speelt of al afgeschreven heeft.
               c)   Uw pas niet is geblokkeerd door het bestuur

Artikel 5. Zolang op een bepaalde baan minder dan vier spelers hebben afgeschreven voor een dubbelspel mag u niet op een andere baan afschrijven, tenzij uw pasje een andere speelsterkte heeft. Nodigen de anderen u echter uit het dubbel te komen completeren dan wordt verwacht dat u aan die uitnodiging gevolg geeft ongeacht de speelsterkte van uw pasje, tenzij u met anderen duidelijk tevoren hebt afgesproken. U speelt dan mee totdat de anderen waarmee u hebt afgesproken u komen opeisen.

Artikel 6.Jeugdleden (17 jaar en jonger) zijn gerechtigd tot afschrijven alle dagen tot 18.00 uur.
Junioren (13 tot en met 17 jaar) zijn tevens gerechtigd tot afschrijven na 18.00 uur zolang niet alle banen bezet zijn. Echter, jeugdleden mogen na 18.00 uur geen senioren afschrijven.

Voor senioren geldt de volgende beperking in het recht op afschrijven:
op doordeweekse dagen (maandag tot en met vrijdag) mogen zij afschrijven tussen 15.00 en 18.00 uur zolang niet alle banen bezet zijn. Echter senioren mogen op doordeweekse dagen tussen 15.00 en 18.00 uur geen jeugdleden afschrijven

Artikel 7. Uw speeltijd wordt niet verlengd als uw baan tijdelijk buiten gebruik komt wegens weersomstandigheden of baanonderhoud.

Artikel 8. Wanneer u de baan dient te verlaten omdat anderen na u hebben afgeschreven mag u niet eerder dan na tien minuten andere spelers noodzaken hun baan te verlaten.

Artikel 9.Voor bepaalde activiteiten zoals verhuur, training, competitie, voorspelen, evenementen, onderhoud en dergelijke kan het bestuur recht doen gelden op de banen. Als die banen niet in gebruik zijn voor betreffende activiteit mag u toch afschrijven maar u dient wel de baan direct op eerste verzoek te verlaten wanneer die wordt opgevraagd voor de oorspronkelijke bestemming.

Artikel 10. Waar nodig zal het bestuur op drukke tijden vaststellen dat voor die tijden geen enkelspel afgeschreven mag worden.

Artikel 11.Op daartoe aangewezen ochtenden/ avonden kunt u de “TOSS” spelen, maar u dient de indeling te accepteren van de met de organisatie belaste persoon.

Artikel 12. Het is niet toegestaan tennisles te ontvangen van anderen dan onze trainers of de indruk wekken zelf tennisles te geven door een balletje te slaan met een meer dan normaal aantal ballen.

Downloads:

Reglementen & Statuten Overzicht