Corona regels vanaf 25 september 2021

Met ingang van 25 september gelden de volgende regels voor sportkantines...

Iedereen van 13 jaar en ouder heeft een geldige QR-code en bijbehorende ID nodig voor toegang tot het clubhuis van Groeneveen.

Deze code kan zowel op je smartphone als op papier *.


De volgende zaken zijn NIET geldig als toegangsbewijs:
* Gele boekje
* Vaccinatie papiertje van de GGD

Heb je geen QR – code dan dan mag je ons clubhuis niet binnen gaan!

Ons clubhuis sluit om 23.00 uur.

Het terras en de kleedkamers blijven wel toegankelijk zonder coronatoegangsbewijs. 
Ingeval van klachten blijf je uiteraard thuis.

*Je krijgt deze code door:
- Vaccinatie
- Testen voor toegang
- Herstel bewijs via de GGD

De QR-code kun je downloaden in de appstore → Corona Check App

Of
Via de computer www.Coronacheck.nl scroll naar papierenbewijs,
Kies: volgende
Kies: 1 van de 3 mogelijkheden
Log vervolgens in met je DigiD
Of
Heb je geen DigiD, computer met printer of smartphone, dan kan je bellen met CoronaCheck telnr. 0800 – 1421 om een coronabewijs per post te ontvangen.

Nieuws Overzicht