Padeltoss groot succes

De Padeltoss om de leden met elkaar kennis te laten maken is een groot succes geworden.

In totaal hebben zich circa 80 leden ingeschreven voor één of meerdere keren deelname aan deze toss.
Over de vier zaterdagen in augustus werd er in wisselende samenstelling en wisselende sterktes gepadeld in sessies van 20 minuten. 
20 minuten spelen is wat kort en 20 minuten wachten is altijd te lang.
In dat gezellige spanningsveld werd deze toss gespeeld. 
Je kon in die wachttijd genieten van het spelletje, dat de anderen op de baan legden.
Mogelijk stak je er ook wat van op en dat kon je meteen daarna in je eigen partij toepassen.
Je kon kennismaken met leden, die nog onbekend voor je waren.
Je kon nieuwe app-groepjes vormen om verder afsrpaken te kunnen maken.
Tussendoor werd er ook nog een bitterballetje gereserveerd.
En na afloop werd er soms tot ver in de avond geëvalueerd.
Een prachtig succes dus, dat navolging verdient.

Zeer waarschijnlijk kan dat niet op korte termijn gebeuren. 
O.a. clubkampioenschappen en KNLTB-competities beheersen de agenda tot in november.
Waarschijnlijk kunnen we er pas in januari er een vervolg aangeven, maar dan is er ook mogelijkheid weer van de start van de wisselcompetitie, 
zie daarvoor Wisselcompetitie Padel Informatie · LTC Groeneveen

Hou je mailbox en de website in de gaten voor nieuwe informatie.
Mochten er nog vragen zijn over de padelsport in de club en/of organisatie van evenementen  of heb je suggesties voor veranderingen, mail dan naar padel@ltcgroeneveen.nl.

Padel Overzicht