Inschrijving verenigingsdiensten geopend

Beste clubgenoten,
Terrassen op sportlocaties mochten al open tot 20.00 uur.  Vanaf 5 juni mag er op het terras een drankje gedronken worden tot 22.00 uur....

Uiteraard gelden hierbij de horeca regels, zoals zitplaatsen en max. 50 personen op een terras.
Bovendien blijven de coronamaatregelen van kracht.

Dit kan natuurlijk alleen worden gerealiseerd als er wordt ingeschreven voor bardiensten.
Vanaf vandaag kan er worden ingeschreven op de verenigingsdiensten tot 31 december 2021.

Hieronder vatten we nog even kort samen wat het doen van verenigingsdiensten inhoudt:

Afspraak is dat alle leden minimaal 8 uur (2021)* per kalenderjaar verenigingsdiensten doen.
Met uitzondering van:
- Leden onder de 18 jaar.
- Leden voor wie op medische of andere bijzondere gronden een uitzondering wordt gemaakt.
- Ereleden en leden van verdienste.
- Slapende leden.
- Leden die hun verenigingsdiensten hebben afgekocht

Wanneer een geplande verenigingsdienst door omstandigheden niet kan worden gedaan, wordt verwacht dat je zelf een vervanger regelt.
Dit kan o.a. door te ruilen met een ander lid. Het is ook mogelijk iemand van de reservepool te bellen en deze in te schakelen tegen een vergoeding van 25 euro per dienst.

Afkopen van de verenigingsdiensten is mogelijk door het bedrag van 50 euro* (per seizoen) over te maken naar
NL48 RABO 03 50 52 16 89 t.n.v. LTC Groeneveen onder vermelding van het eigen bondsnummer en ‘afkopen verenigingsdiensten’.

*Vanwege corona en omdat het halve jaar al bijna voorbij is heeft het bestuur besloten dat voor 2021 maar 8 uur hoeft te worden gedaan of het equivalent van 50 euro hoeft te worden afgekocht.
In 2022 zullen weer de oude afspraken worden gehanteerd.

Om misverstanden te voorkomen zijn de (spel)regels omtrent de verenigingsdiensten door de ALV vastgelegd in een reglement.
Op de website staat verder ook uitgelegd wat een dienst inhoudt en hoe je je kan inschrijven.

Als je vragen hebt over het doen van verenigingsdiensten stuur dan een e-mail naar vrijwilligers@ltcgroeneveen.nl
Samen vinden we altijd een oplossing.

Houdt bij het inschrijven rekening met datgene wat jou het beste past. Ben je overdag beschikbaar? Schrijf je dan overdag in. Heb je horeca-ervaring of ben je een tijger achter de bar, schrijf je dan in voor een verenigingsdienst tijdens toernooien of andere drukke dagen.
Denk aan:
• Competitieweekenden
• Open toernooi 3 t/m 11 juli (onder voorbehoud)

Werk je liever in de tuin? Geef dat dan door, dan brengen we je in contact met de coördinator voor de tuindiensten. Hetzelfde geldt voor werkzaamheden die thuishoren bij de parkcommissie.

Laten we hopen dat hiermee de aftrap wordt gegeven voor een geweldig tennisjaar!
Met sportieve groet,

De vrijwilligerscommissie Elly Drost

Nieuws Overzicht