Achter de schermen bij project ‘Uitbreiding padelbanen’.

Op 10 juli 2020 heeft de ALV ingestemd met de verdubbeling van het aantal padelbanen, van twee naar vier. Een uitbreiding die onder eigen regie uitgevoerd zal worden. Wat is er sinds die tijd gebeurd en wat staat ons verder te wachten....

Na de ALV hebben we allereerst een succesvol Open Toernooi georganiseerd. Daar bleek eens te meer de overweldigende belangstelling voor padel. Zowel om te spelen alsook om te kijken.

padelbanen_1.jpgVervolgens heeft het bestuur een duidelijke opdracht geformuleerd voor de projectgroep die de aanbesteding moest voorbereiden en de regie over de uitvoering neemt. De oude projectgroep van de ombouw twee jaar geleden werd opnieuw bereid gevonden om deze klus te klaren. Destijds waren het Gert van der Gaag, Hans Loef en Rob van Veen met Jan Wittebrood als projectleider. Deze keer is de groep uitgebreid. Projectleider is Dick van Duijn en vanuit de padelcommissie is Roel van Randtwijk aangeschoven. Jan is deze keer speciaal adviseur.

De projectgroep heeft de specificaties bepaald en een offerte-aanvraag opgesteld. Met goedkeuring van het bestuur is deze gezonden aan Rekré Sport, de leverancier van de bestaande padelbanen 1 en 2.

Na de zogenaamde Aanwijzing op ons park, de uitwisseling van diverse documenten en onderhandeling heeft het bestuur op 17 oktober de opdracht aan Rekré Sport gegund met als gewenste leverdatum 10 februari 2021.

Onmiddellijk zijn de eigen werkzaamheden gestart. De locatie van de nieuwe banen (zie afb)  is vrijgemaakt van alle speelmaterialen en ook van de ondergrond. Daarmee hadden we een primeur: het verwijderen van Top Clay matten was nog niet eerder vertoond. Best spannend, maar het liep op rolletjes, zoals in de vorige Actueel te lezen was. Inmiddels zijn de matten met de kinderbanen opgeslagen voor hergebruik. Op 24 oktober heeft een tiental vrijwilligers de hekken rondom de locatie verwijderd. Daarmee is de weg voor de aannemer vrij gemaakt, maar zijn de eigen werkzaamheden nog niet klaar. Wil je ook wel eens een handje helpen? Meld je dan rechtstreeks bij de park commissie of via info@ltcgroeneveen.nl !

De levertijd van de banen bedraagt circa 10 weken maar de winterperiode staat voor de deur met kans op ‘onwerkbare dagen’. Daarom start de aannemer begin november al met de grondwerkzaamheden, zoals frezen, boren en zagen. Gevolgd door het storten van de funderingen met daarin de mantelbuizen voor de stroomkabels naar de baanverlichting. Daarna gebeurt er een tijdje niets, omdat de fundering goed moet uitharden. Rond de jaarwisseling zullen de werkzaamheden dan weer opgepakt worden om de ondergrond definitief gereed te maken voor het plaatsen van de kooien. Meer nieuws volgt tegen die tijd.

We hebben met de aannemer afgesproken dat de werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd met een minimum aan overlast voor onze leden. Alle banen blijven steeds beschikbaar voor het spelen van tennis en padel. De overige faciliteiten op het park blijven toegankelijk voor zover de corona maatregelen dat toelaten.

Aan alle leden hebben we één verzoek: loop vanaf heden svp niet over het werkterrein, ongeacht of er werkzaamheden plaats vinden of niet.

Namens de projectgroep alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Nieuws Overzicht