Nieuwe padelbanen!

Vrijdagavond 10 juli heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. De datum was bijzonder, normaal gesproken vindt de ALV in maart plaats, en de plaats was bijzonder, buiten, op het terras. Er waren 65 leden aanwezig....

Het bestuur heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de horeca van de vereniging te professionaliseren. Het advies aan de leden is om dat niet te doen. De ALV heeft dit advies overgenomen.

De hoofdsponsor van het WADO, firma van Waalwijk van Doorn-Makelaars - Taxateurs,  heeft aangegeven na 2021, na 15 jaar, te stoppen met de sponsoring.
Het bestuur heeft een opvolger gevonden. Vanaf 2021 zal de firma Bannink Accountants en Belastingadviseurs, ons Open Toernooi sponsoren. 

Het voorstel van het bestuur om de padelbanen uit te breiden met nog 2 nieuwe banen is aangenomen. Een van die banen zal voornamelijk bestemd zijn voor de verhuur. Daarmee financieren we de aanschaf van de 2 nieuwe banen.
Daarnaast wordt onderzocht wat een goede alternatieve plek zou zijn voor de kinderbaantjes. Rekening houdend met de wens van de ALV om zo min mogelijk aan de tennisbaancapaciteit te tornen.

Op contributiegebied is besloten het studententarief en de familiekorting af te schaffen en een nieuwe contributievorm in te voeren voor de 18 t/m 25-jarigen (volledig lidmaatschap voor 125,—).

Rob van Veen heeft voor 3 jaar bijgetekend als bestuurslid.

En last but not least; Elly Drost is benoemd tot lid van verdienste.
 
Namens het bestuur,
Marry Oudendijk
Nieuws Overzicht