Corona update

Goed nieuws!  De Corona-regels zijn weer verder versoepeld. De kantine en de kleedkamers zullen op 1 juli weer open gaan...... 

In de kantine mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn, op het terras maximaal 250. Wel dient de 1,5 meter regel nog worden toegepast. Ook buiten. Evenementen, wedstrijden, toernooien; het mag allemaal weer. En er kan weer gedoucht worden. Maar hou de algehele hygiëneregels in de gaten, dus nog steeds geldt; bij klachten thuis blijven en vaak je handen wassen.

De drukte op het park neemt toe; het ledental stijgt en we hebben ruim 110 Zomerballers mogen verwelkomen. De tijd dat onze vereniging tegen de 1200 leden telde ligt al geruime tijd achter ons. Het was toen de normaalste zaak van de wereld als je niet meteen de baan op kon. Op sommige doordeweekse avonden lijken deze tijden te herleven. We hebben daarom de afspraken met betrekking tot de baanbezetting op een rijtje gezet . Ook het tossreglement is  weer eens onder loep genomen. En de Zomerballers hebben een eigen Reglement.
Met name de schaarste op de padelbanen is groot. Op de Algemene Ledenvergadering van 10 juli a.s. komen wij dan ook met een voorstel om het aantal padelbanen uit te breiden.
Kom op 10 juli om hierover mee te beslissen!

Vanaf 1 juli kan er weer worden ingeschreven  voor de vrijwilligersdiensten na 1 augustus. Hierbij een oproep aan de leden die ingepland waren tijden de Corona-sluiting en die diensten dus niet hebben hoeven doen; willen jullie je alsnog een keer inschrijven? Dank alvast!

Dan nog een belangrijke mededeling van huishoudelijke aard; na elke bardienst moet de kantine worden afgesloten. Dus ook na de middag-bardienst. Als dat niet gebeurt en er is geen avond-bardienst (zoals in het weekend regelmatig het geval is) blijft de kantine onbeheerd (soms de hele nacht) open! Er is een nieuw alarmsysteem; zeer eenvoudig. Lees erover in het barboek.

De datum van de Clubkampioenschappen is nog niet vastgesteld, maar zal binnenkort bekend worden gemaakt. De padel-wissel-competitie is gestart en nu al heel leuk. Bij deze nogmaals een oproep om ook voor het tennis een evenement te organiseren (eendaags of meerdaags; alles is bespreekbaar).

Geniet van de nieuwe vrijheden, fijne vakantie en laten we er met zijn allen weer een mooie tennis-, en padelzomer van maken!

Zoals steeds kun je voor vragen of opmerkingen over de huidige situatie in relatie tot onze vereniging contact opnemen met ons, het bestuur, via info@ltcgroeneveen.nl.
Pas goed op jezelf en let op elkaar!

Groet, Ellen, Marry, Ben, Han en Rob

Nieuws overzicht