Laatste kans om jouw lidmaatschap 2019 nog te veranderen !!!

Voor een tientje extra tennissen én Padellen bij LTC Groeneveen!

Vul vóór 1 mei 2019 onderstaand formulier in wanneer je jouw lidmaatschap wilt ‘upgraden’.

Reageer je niet; dan behoud je je huidige lidmaatschap. 

Ja, ik wil mijn lidmaatschap al in 2019 upgraden naar een All-in Groeneveen lidmaatschap. Het verschil in contributie mag voor 1 juli 2019 worden ge´ncasseerd van mijn rekening.
Voornaam*
Achternaam*
Geboortedatum*
captcha img
Vul de code in *

Hieronder lees je waarom we het contributiebesluit van 2018 hebben willen herzien:

Tijdens de laatste ALV is unaniem besloten om de huidige drie lidmaatschapsvormen te herzien.
Dit omdat onze ervaringen de afgelopen maanden hebben geleid tot voortschrijdend inzicht.
  ·         3 vormen van lidmaatschap blijkt moeilijk handhaafbaar te zijn en
  ·         Een combi lidmaatschap van €240 is voor veel leden bezwaarlijk.

Daarnaast hebben we solidariteitsredenen:
  ·    We zijn samen Groeneveen
  ·     Een vereniging met twee speltakken
  ·     Die alle leden zoveel mogelijk alle faciliteiten wil laten benutten

Voor het bestuur waren deze redenen de aanleiding om een nieuw voorstel te doen aan de ALV.  Het voorstel werd welwillend besproken en actief bediscussieerd. Uiteindelijk leidde dat tot een verbeterd voorstel dat door de ALV unaniem werd aangenomen met het volgende besluit.

Besluit ALV 2019 over Contributies

We werken in twee stappen toe naar een all-in Groeneveen lidmaatschap. Te weten:

Concreet in 2019

Werken conform de drie in 2018 door ALV vastgestelde lidmaatschaps-vormen met contributies: 
  ·    Tennis  €165
  ·    Padel    €140
  
·      Combi  €175 (afwijkend van de in 2018 vastgestelde €240) 
Na 2020 zal jaarlijks, de in 2018 vastgestelde, indexering worden toegepast.

Concreet in 2020
Tennis- en Combi lidmaatschap vallen samen in het all-in Groeneveen lidmaatschap met één contributie van €175
In lijn met bovenstaande senioren tarieven wordt ook voor jeugdleden en studenten de contributie aangepast. Het volledige overzicht staat hieronder.

 
Het padel lidmaatschap blijft voor alle leeftijdscategorieën gelijk: € 140.
Voor de jeugd t/m 11 jaar blijft het alles-in-1 lidmaatschap inclusief 26 lessen geldig voor € 17,50/maand (12 maanden).

Verrekening van het contributieverschil zal plaatsvinden voor 1 juli 2019.

Het bestuur van LTC Groeneveen

Nieuws overzicht