ALV 22 maart

We nodigen jullie graag uit de voor de Algemene Ledenvergadering van LTC Groeneveen.
Hieronder vind je de agenda. Als jullie agendapunten willen opnemen, geef deze dan door via info@ltcgroeneveen.nl en wel voor 15 maart...

De notulen van de ALV van 23 mei 2018, het financiële jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2019 zijn (na inloggen) hier te downloaden.

We zien jullie graag op 22 maart,

Marry en Han

Agenda Algemene Ledenvergadering LTC Groeneveen,
vrijdag 22 maart 2019. 
Aanvang: 20.00 uur Lokatie: kantine LTC Groeneveen


1. Opening

2. Notulen ALV 24 mei 2018

3. Jaarverslag 2018 (bestuur en commissies)
a. Algemeen verslag bestuur

b. Korte toelichting activiteiten per commissie

c. Afronding project Ombouw

4. Financieel jaarverslag 2018

5. Kascommissie

a. Decharge bestuur over jaarrekening 2018
b. Vaststellen samenstelling kascommissie 2019

6. Financiële begroting 2019

7. Bestuur

a. Samenstelling bestuur

 Aftredend:
        Han Nichting en Marry Oudendijk (beiden herkiesbaar)
        Aftredend:
        Renee Bargmann en Miranda Frensen (beiden niet 
herkiesbaar)
        Voordracht nieuw algemeen bestuurslid: Ellen Hoving

8. Consequenties van jaarvereniging zijn

a. Evenementenkalender

b. Ontwikkelen padel als speltak
c. Contributievormen
d. Verenigingsdiensten
e. Bezetting commissies

9. Rondvraag

10. Sluiting


We rekenen op jullie aanwezigheid,
Marry Oudendijk en Han Nichting (duo-voorzitters)

Nieuws overzicht