Club van 100

In navolging van vele verenigingen om ons heen start ook LTC Groeneveen dit jaar met een 'Club van 100'. Met het oprichten van deze 'Club van 100' willen wij extra financiële armslag realiseren voor de vele activiteiten binnen LTC Groeneveen. Denk hierbij aan het jeugdkamp, onderhoud park, open toernooi, evenementen, etc.....

Eenmaal per jaar organiseren wij speciaal voor onze 'Club van 100' een avond waarbij wij samen met u, onder het genot van een drankje, willen bespreken welke activiteiten en faciliteiten die vanuit het bestuur van de vereniging zijn voorgedragen, vanuit de 'Club van 100' financieel ondersteund zouden kunnen worden.

Wilt u ook bij de ‘Club van 100’? 
Wij vragen u  per jaar € 100,-  te doneren. Alle inkomsten vanuit de 'Club van 100' zullen op een speciaal hiervoor geopende bankrekening worden gestort en zullen alleen gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Stuur een whatsapp naar 06-51604675 en u krijgt een Tikkie voor de betaling. Dit zullen wij jaarlijks herhalen, tenzij u aangeeft dit stop te willen zetten.

Het belang van de ‘Club van 100’ ligt in de extra ondersteuning van LTC Groeneveen. Niettemin staat er wel een kleine attentie tegenover: - vermelding op het 'Club van 100'-bord dat in het clubhuis hangt; - jaarlijkse bijeenkomst van onze 'Club van 100' op het park; - jaarlijkse extra attentie.

Het allerbelangrijkste is en blijft dat wij met uw bijdrage in de gelegenheid gesteld worden om, samen met u, er voor zorg te dragen dat LTC Groeneveen tot in lengte van jaren een bruisende vereniging blijft.

Wij hopen u spoedig te mogen begroeten bij onze 'Club van 100'!

Met vriendelijke groet namens de sponsorcommissie van LTC Groeneveen,
Albert Jansma en Joop Verkruyssen

Sponsornieuws overzicht